Rizikové kácení, těžba, řez stromů

Postupné kácení stromů od koruny v zástavbě a při nedostatku prostoru. Klasické kácení stromů. Bezpečnostní řez stromů, udržovací řez dřevin...

Prodej palivového dříví

Dřevo na topení, krbové dříví, štípané. Délky 50 cm, 33 cm, 25 cm, 1 m. Doprava zdarma do 10 km od Pilníkova (okres Trutnov) nebo Chroustova (okres Jičín)...

Webdesign, SEO, e-shopy

Komplexní řešení pro web, analýza potřeb, individuální řešení na míru, optimalizace pro vyhledávače - SEO, elektronické obchody...Rizikové kácení stromů, těžba, řez stromů

Rizikové kácení stromů

Rizikové kácení se používá v situaci, kdy nelze strom pokácet ze země. Provádíme jej s použitím stromolezeckého vybavení. Strom se odřezává postupně od koruny a větve a části kmenu se spouštějí na lanech nebo shazují dolů (dle situace).

Kdy provádíme rizikové kácení stromů:

  • v blízkosti stromu je budova, plot, komunikace
  • v blízkosti stromu je elektrické vedení
  • strom je vyhnilý, dutý, napadený houbou či nalomený
  • strom je vychýlený mimo směr požadovaného pádu

Ceny rizikového kácení:

Ceny rizikového kácení stromů jsou individuálnídle situace a jsou dohodnuty předem při bezplatné konzultaci přímo na místě.

Klasické kácení stromů

Klasické kácení se používá všude tam, kde lze strom pokácet přímo ze země.

Kdy provádíme klasické kácení stromů:

  • strom je vychýlený do směru požadovaného pádu
  • v okolí stromu je dostatek místa

Ceny klasického kácení:

Orientační ceny klasického kácení stromů jsou uvedeny v Ceníku.

nahoru nahoru

Těžba dřeva

Po dohodě provádíme mýtní těžbu dřeva, prořezávky.

Prořezávání stromů

Při prořezávání stromů provádíme tyto druhy řezu:

Bezpečnostní řez stromů

Odstranění suchých, prasklých, zlomených či jinak poškozených větví pro zajištění aktuální bezpečnosti zdraví a majetku osob. Cílem je odstranit či redukovat v koruně pouze ty větve, které by svým případným pádem mohly způsobit škodu na majetku, újmu na zdraví, či na životě.

Výchovný řez stromů

Provádí se u mladých stromů v prvních letech po výsadbě. Cílem je upravit strom do jeho přirozeného tvaru. Provádí se každé 2 - 3 roky do cca 10 - 15 let věku stromu, později se provádí řez udržovací.

Zdravotní řez stromů

Odstranění suchých, poškozených, nemocných či odumírajících větví, křížících se větví nebo větví rostoucích blízko u sebe. Jde o preventivní udržovací řez s cílem dlouhodobé podpory zdravotního stavu - vitality stromu a zajištění provozní bezpečnosti. Provádí se minimálně jednou za 10 let.

Redukční řez stromů

Redukce velikosti celé koruny (zajištění stability stromu - prevence před silnými větry, údržba dlouhodobě neprořezávaných stromů), nebo redukce části koruny směrem k překážce (dům, elektrické vedení, dopravní značky, atd.).

Ceny prořezávání stromů:

Orientační ceny jednotlivých druhů řezu stromů jsou uvedeny v Ceníku.

nahoru nahoru